Fotokonkurss „Aastaring Tallinnas 2016”

Tallinna Kommunaalamet korraldab 27. novembrist 2016 kuni 22. jaanuarini 2017 veebipõhise fotokonkursi „Aastaring Tallinnas 2016“.
Konkursi eesmärgiks on leida Tallinna linnast uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid linnas aset leidnud sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildi muutumist eri aastaaegadel.
Konkursil osavõtuks kvalifitseeruvad fotod, mis on jäädvustatud 2016. aastal ja 2017. aasta jaanuaris.

Konkursile saab võistlustöid esitada alates 27. novembrist 2016 kuni 15. jaanuarini 2017.
Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele avalikustatakse 16. jaanuaril 2017.
Avalik hääletamine toimub 16. jaanuarist kuni 22. jaanuarini 2017 konkursi kodulehel. 

Komisjon valib välja parima võistlustöö ning rahva lemmik selgub avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel.

Komisjoni poolt kinnitatud konkursi tulemused avalikustatakse konkursi kodulehel 2017. aasta veebruaris. Parimatest töödest koostatakse näitus. Auhindade kätteandmise ja näituse korraldamise aeg avalikustatakse koos konkursi võitjate välja kuulutamisega.

Konkurssi toetab: