Tallinna Kommunaalamet korraldab 2. detsembrist 2018 kuni 21. jaanuarini 2019 veebipõhise fotokonkursi „Aastaring Tallinnas 2018“. Konkursi eesmärgiks on leida Tallinna linnast uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid linnas aset leidnud sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildi muutumist eri aastaaegadel.

Ajakava:

  • Konkursil osavõtuks kvalifitseeruvad fotod, mis on jäädvustatud 2018. aastal ja 2019. aasta jaanuaris.
  • Konkursile saab võistlustöid esitada alates 2. detsembrist 2018 kuni 15. jaanuarini 2019.
  • Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele avalikustatakse 16. jaanuaril 2019.
  • Avalik hääletamine toimub 16. jaanuarist kuni 21. jaanuarini 2019 konkursi kodulehel.
  • Komisjon valib välja parima võistlustöö ning rahva lemmik selgub avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel.
  • Komisjoni poolt kinnitatud konkursi tulemused avalikustatakse konkursi kodulehel 2019. aasta veebruaris. Parimatest töödest koostatakse näitus.

Auhindade kätteandmise ja näituse korraldamise aeg avalikustatakse koos konkursi võitjate välja kuulutamisega.

Konkurssi toetab: