Tallinna Keskkonna – ja Kommunaalamet korraldab 15. veebruarist kuni 15. septembrini 2021 veebipõhise fotokonkursi "Aastaring Tallinnas 2021". Konkursi eesmärgiks on leida Tallinna linnast uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid linnas aset leidnud sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildi muutumist eri aastaaegadel.

Konkursist osavõtuks kvalifitseeruvad fotod, mis on jäädvustatud 2020. ja 2021. aasta jooksul. 

Konkursile saab võistlustöid esitada 15.veebruarist kuni 15. septembrini 2021. Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele, avalikustatakse 16. septembril 2021 ning 16.-21. septembrini toimub konkursi kodulehel avalik hääletamine. Komisjon valib välja parima võistlustöö ning rahva lemmik selgub avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel.

Konkursile saab iga osaleja üles laadida kuni 4 fotot. Fotod ei pea omavahel moodustama tervikut, neid võib lisada ühekaupa. Konkursile esitatud töid hindab Tallinna Keskkonna – ja Kommunaalameti juhataja käskkirjaga kinnitatud komisjon, kes valib välja võidutöö ja 10 äramärkimist väärivat tööd. Rahva lemmik selgub avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel.

Tallinna linnal on suur kogemus fotokonkursside korraldamisel. Aastatel 2006-2013 korraldati fotokonkursse teemal „Parim jõulukaunistus“. Alates aastast 2014 on olnud Tallinna Kommunaalameti poolt korraldatava fotokonkursi teemaks „Aastaring Tallinnas“.